Hệ thống điểm đón trả

Danh sách cách điểm đón trả (không có trung chuyển) để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

Khu vực Hà Nội

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 115 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Khu vực Lạng Sơn

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam